Σπινθηριστής Εκστρατείας Κωδικος C5801-4

4.00

Περιγραφή

Σπινθηριστής Εκστρατείας της VA

Κατάλληλο για όλες τις καιρικές συνθήκες